Styret

Høst.
Høst. Foto: Kragerø Turlag.
Navn Rolle E-post Telefon
André Ekeberg Nilsen Leder kragero.turlag@dnt.no eller klattre.an@gmail.com 92225957
Frode Steffensen Kasserer fsteff65@gmail.com 92611726
Gro Sleire Styremedlem grosleire@gmail.com 94866298
Bjørg Robertsen Sekretær bjorg.robertsen@vtfk.no 97664974
Hege Lier Styremedlem hege.lier@vtfk.no 99241416
Gunhild Thorsen Styremedlem Gunhild.th.96@outlook.com
Herman Bottolfs Varamedlem herman@bottolfs.com 90855563
Torun Howatson Varamedlem torun@kragerosportell.no 90093870
Christian Torvetjønn Varamedlem Torvetjonn@gmail.com