Takk for ditt bidrag!

Foto: Frode Steffensen

Tusen takk for ditt bidrag til nytt sanitæranlegg på Stangnes.
En spesiell takk til Skagerrak Sparebank og Jon Guste-Pedersen for samarbeidet og et flott bidrag. 

Bidragene har vært overveldende og vi ser derfor en mulighet å starte byggeprosjektet så smått i høst.
Det nye sanitæranlegget vil være klart til bruk sommeren 2022.

Vi takker igjen for givergleden og støtten. 

Turlaget har trukket ut vinnerne av gavekortene og vinnerne er kontaktet. 

Skrevet av Gunnar Aabøe 14. oktober 2021