Stengning av Turisthytta og vei-bommen.

Bommen ved Fikkjebakke.
Bommen ved Fikkjebakke. Foto: Kragerø Turlag.

Veien opp til Turisthytta er nå i så dårlig forfatning at bommen er stengt for sesongen. Turlaget har også valgt å stenge Turisthytta på grunn av koronna-situasjonen. Vi håper likevel at mange vil benytte seg av stinettet på Krokheia.

Skrevet av Gunnar Aabøe 25. mars 2021