Samarbeid om skilting av turstier.

Foto: Kragerø Turlag

Kragerø Turlag har planer om å merke, skilte og rydde alle turstier i Kragerø kommune. Vi har innarbeidet gode rutiner for søknadsarbeid, budsjett, grunneieravtaler og praktisk feltarbeid. Til sammen har vi skriftlige kontrakter med 50 grunneiere i kommunen. Turlaget ønsker i den forbindelse å samarbeide med andre lag og foreninger som ønsker å engasjere seg i tilsvarende prosjekter.

Har du/dere slike planer så ta kontakt med kragero.turlag@dnt.no

Skrevet av Gunnar Aabøe 12. mars 2021